Dermatološka ordinacija Zlatka Kovačević Čabrijan

Zlatka Kovačević Čabrijan, dr. spec. dermatolog.

Dermatovenerologija

Adresa: Šetalište Joakima Rakovca 30
51000 Rijeka

Telefon: 052 216 000